Q-SWITCH, ND:YAG LASER


ODSTRÁNENIE TETOVANIA
LIEČBA AKNÉ, RIEŠENIE ROZŠÍRENÝCH PÓROV

Naše kozmetické štúdio Nymfa v Trenčíne už niekoľko rokov vykonáva odstránenie tetovania s výbornými výsledkami.

Q - switch Nd YAG laser
Generuje pulzy laserovej energie o vlnovej dĺžke 1064 a 532 nm, ktoré prechádzajú epidermis i dermis a sú absorbované viac v hemoglobíne v cievach než v ich okolí. Absorbovaná energia je premenená na teplo, ktoré spôsobí koaguláciu zasiahnutých ciev, ktoré už nie sú následne regenerované.


Použitá dĺžka pulzov je dosť dlhá, aby mohla prebehnúť riadená koagulácia, ale dostatočne krátka, aby ešte nedošlo k tepelnému poškodení okolitého tkaniva.

Tento proces ožiarenia špecifického chromoforu (hemoglobinu) sa nazýva selektívna fototermolýza. Pri fototermolýze je vlnová dĺžka, ktorá je vybraná pre odstránenie cievnej lézie, absorbovaná touto léziou a len nepatrne je absorbovaná ostatnými chromoformi v tkanive. Dĺžka laserového pulzu musí byť kratšia, než je tepelný relaxačný čas miesta, ktoré má absorbovať laserové žiarenie, aby sa zabránilo tepelnému poškodeniu okolitého tkaniva.

ODSTRÁNENIE TETOVANIA


K odstráneniu resp. znevýrazneniu tetovania používame nový typ laseru Q – switch, ktorý patrí medzi najúčinnejšie lasery používané k odstráneniu tetovania. Tento typ laseru na rozdiel od iných preniká hlbšie do kože a priamo rozbíja molekuly farbiva v koži. Viditeľný účinok hneď po prvom použití.

Zabezpečí trvalé odstránenie tetovania všetkých farieb. Používajú sa dva nadstavce, prvý o vlnovej dĺžke 1064 nm sa používa na odstránenie tetovania najmä modrej, čiernej, azúrovej, resp. tmavej farby. Druhý o vlnovej dĺžke 532 nm sa používa najmä na odstránenie červenej, hnedej farby resp. farebných odtieňov. Na dosiahnutie celkového odstránenia tetovania je nutné zákrok opakovať 2 - 10 krát, závisí od typu tetovania, jeho hĺbky ( nakoľko sa pigmentácie nachádzajú v niekoľkých vrstvách pod sebou, laser ich musí rozbiť púostupne ), pravidelnosti, či farby.  Odstup medzi jednotlivými ošetreniami je približne 4 - 6 týždňov. Výhodou ošetrenia laserom je, že koža sa výrazne nepoškodzuje. Môže dôjsť k začervenaniu a opuchu, ale tento rýchlo ustupuje. Niekedy sa môžu objaviť menšie chrasty, ktoré však veľmi skoro odpadnú. Po tomto ošetrení prakticky nedochádza k vzniku jaziev. Ošetrené miesto je nutné chrániť pred nežiaducim trením, nie je vhodné sa pár dní po ošetrení kúpať, len sprchovať. Je nutné ošetrené miesto niekoľko týždňov chrániť pred priamym slnečným žiarením. Používajte krémy s vysokým UV faktorom (50+).

tetavanie  


CENNÍK OŠETRENÍ

 

Odstránenie tetovania


odstrtetovania 1
 

 
                                                                               Odstránenie permanentného make-upu

odstrtetovania 2